_________________________________________________________________________________________

SUS316L

Ang lahat ng aming mga produkto ay gumagamit ng SUS316L.

Ang mga nag-aalala tungkol sa mga allergy sa metal ay maaaring gamitin ito nang may kumpiyansa.

Nang walang kupas magpakailanman

Maghahatid kami ng mga accessories na maaari mong magamit sa mahabang panahon.

Irekomenda | Mga inirekumendang produkto